Всяко дете заслужава достоен живот!

Мисия

Ние силно вярваме, че чрез любовта на Христос можем да вдъхнем светлина и надежда на места където са изгубени

Ценности

Взаимоотношенията, които изграждаме с хората, които се срещаме, не могат да бъдат основани на друго освен на доверие, любов, лоялност, откритост и взаимно уважение.

Визия

Чрез общи усилия можем да изграждаме конкректни проекти за устойчиво развитие и тряйна промяна, в  най- бедните и рискови райони в Уганда.

Нашият екип

Йоанна Шопова

Йоанна Шопова

Основател

Боряна Станева

Боряна Станева

Член на Борда

Димитър Димитров

Димитър Димитров

Член на Борда

Венцислав Стойков

Венцислав Стойков

Член на Борда

Людмил Божков

Людмил Божков

Счетоводител

Заедно можем