2022 беше една наистина успешна година за служението ни в Уганда. При едно от поредните ни пътувания, Господ ни заведе в едно изключително бедно селце, което се намира на около 2 км. от бреговете на езерото Виктория. Там живеят близо 2000 души, по-голямата част, от които са неграмотни, а основния им поминък е земеделие и риболов.

С помощта на местните лидери изкопахме кладенец за вода в центъра на селото. Събитието се превърна в истинско тържество, цялото село празнуваше заедно с хора от църквата, учители, местните лидери и цялата общност. Всички бяха наистина щастливи!